Immigranten uit de rest van Oosteuropa

Zeker 1,4 miljoen Amerikanen claimen een Hongaars etnische afkomst. De meeste immigranten uit Hongarije (ongeveer 500.000) kwamen aan het einde van de negentiende eeuw, om dezelfde redenen als anderen die uit Midden en Oosteuropa vertrokken. Ze wilden een beter leven. New York en Cleveland, in de staat Ohio, waren traditioneel centra voor Hongaren.
Ook na de strenge wetten van 1924 kwamen er nog wel Hongaren maar dat waren vooral mensen uit de middenklasse en wetenschappers (bijvoorbeeld Edward Teller, een van de mensen achter de ontwikkeling van atoomwapens). Belá Bartok, de componist, kwam in 1940 naar Amerika, uit protest tegen het overheidsbeleid. Na de opstand tegen de communisten in 1956 liet het Amerikaanse Congres nog eens 35.000 vluchtelingen toe.

Uit de Baltische staten, Etland, Letland en Litouwen, kwamen aan het einde van de negentiende eeuw ook veel immigranten, zo'n 300.000 uit Litouwen, vooral boeren. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er nog enige tienduizenden als politieke vluchtelingen.

Uit Tjsecho Slovakije (Bohemen en Slovakije in de negentiende eeuw) ongeveer 400.000 immigranten. Na de Eerste Wereldoorlog toen Tsjecho Slovakije een onafhankelijke staat werd, stopte de toestroom. Eind jaren dertig kwamen Joodse Tsjechen, op de vlucht voor de Duitsers.
Na de machtsovername door de communisten in 1948 en het neerslaan van de Praagse Lente door de Russen in 1968 kwamen kleinere aantallen intellectuelen en politieke vluchtelingen.

De Slovaken, na de Polen de grootste immigrantengroep van Slavische oorsprong, namen een veel minder prominente positie in dan de Tsjechen. Het waren vooral landloze keuterboeren die in een Slovakije waar de bevolking in een eeuw ruim verdubbeld was, geen emplooi konden vinden. Hoeveel veel van de 500.000 nieuwkomers alleenstaande mannen waren, gingen er maar weinig terug. Na de Eerste Wereldoorlog haalden deze mannen hun vriendinnen en familie naar de VS. In Amerika woonden ze verspreid over het platteland en in de industriële steden.
Hun beroemdste nazaat was astronaut Joseph Cernan, de elfde man die op de maan wandelde (met de Apollo 17). IN 1990 identificeerden zich nog 1,8 miljoen Amerikanen als van Slovaakse afkomst, in 2000 nog maar 800.000.