Illegale immigratie

Onderwerp winner of loser?

Republikeinen: –– desastreus in de nationale campagne

Democraten: ++ hoeven niets te doen dan toe te kijken hoe de Republikeinen het zichzelf moeiljk maken

Campagne

Immigratie en de legalisering van met name Hispanics is een hot topic. Aan de Democratische kant omdat men een voorstel wil om de illegalen legaal te maken (a path to citizenship). Obama heeft met zijn Dreamers besluit al een stap gezet (als je als kind in de VS gekomen bent en een opleiding en baan hebt, dan kun je blijven, zonder problemen) maar het is hoog tijd voor een echt beleid. Kleine Bush stelde al een plan voor in 2006 maar dat werd door de meer opportunistische krachten in zijn partij afgeschoten. Marco Rubio overkwam hetzelfde in 2013 en hij heeft van de weeromstuit een veel harder standpunt ingenomen.

Voor beide partijen is relevant dat Hispancis een steeds groter deel van de Amerikaanse bevolking uitmaken, nu al 17 procent. Ze beslissen in verkiezingen, net als andere etnische en inkomensgroepen, gebaseerd op hun belangen en hun interesses. Dat ontdekte Republikein Mitt Romney in 2012 toen hij slechts 23 procent van de stemmen van Hispanics kreeg nadat hij nogal wat xenofobe dingen had gezegd over illegale immigranten. Op staatsnvieau hebben met name Republikeinse hardliners allerlei barrières opgeworpen voor illegalen en vooral voor hun kinderen (kunnen geen onderwijs krijgen e.d.). Dat werkt door bij de presidentsverkiezingen.

De Republikeinen hebben hier het grootste probleem. In hun voorverkiezingen moeten ze een nogal blanke, conservatieve, onrepresentatieve groep aanspreken om te kunnen winnen. Maar deze groep moeten ze juist weer afstoten (althans ander beleid voorstellen) om in november 2016 te kunnen winnen. De Democraten kijken de situatie rustig aan.

Inhoudelijk

Het onderwerp waarmee Donald Trump scoort is formeel immigratiebeperking en illegalen in Amerika, materieel is het het aanstoken van xenofobie. Zoals alle opportunistische populisten speelt Trump in op gevoelens van ongenoegen die wel aanwezig zijn maar niet door de feitelijke ontwikkelingen gesteund worden. Het is een onverantwoordelijke manier om kiezers die moeite hebben de moderne wereld bij te benen te laten horen dat je het met ze eens bent, maar vooral om hen te vertellen dat er eenvoudige middelen zijn om die moeite weg te nemen. Klassiek verhaal.

Dat wil niet zeggen dat je dat ongenoegen of die angsten moet negeren, laat staan zoals een autoritaire Chinese leider zou doen, deze kiezers geen zeggenschap zou moeten geven. Integendeel, ze vragen om een verstandig verhaal, om coherentie en ze vraag er bovenal om om serieus genomen te worden. Trump doet niets van dat alles. Hij surft gewoon lekker op zijn zelfgemaakte golf van narcisme.

Illegale immigratie, hoe groot is het probleem werkelijk? Al vele jaren wordt gepraat over hogere muren, meer controle aan de grens. Al vele jaren wordt daar veel geld aan besteed. Het aantal mensen dat werkt voor Border Patrol is sinds 2004 verdubbeld tot meer dan 21.000. Meer dan duizend kilometer hekwerk is gebouwd, met sensoren en allerlei andere technologie. Het controleren van immigratie neemt de helft van het totale budget voor wetshandhandhaving in beslag (op federaal niveau), het budget voor Border Patrol is vertienvoudigd tot vier miljard dollar.

Onderzoek heeft laten zien dat het een behoorlijk gevolg heeft gehad: het heeft gewerkt. Volgens professor Hanson van UC San Diego was het goed voor een derde van de terugloop in illegale immigratie. Zijn onderzoek concludeert ook dat het interessante bijeffecten heeft gehad, waaronder hogere lonen voor degenen die er wel doorkomen (aangevend dat de Amerikaanse economie behoefte heeft aan deze mensen en bereid is ervoor te betalen, en dat de markt daarop invloed heeft).

Maar er waren heel andere redenen waarom illegale immigratie stevig is teruggelopen. Zo hebben meer illegale immigranten de VS verlaten dan erbij kwamen na 2008 vanwege de economische crisis. Volgens Pew Research Center liep het aantal illegale Mexicanen in de VS tussen 2007 en 2012 met 1,1 miljoen terug. De pull factor, zoals we dat noemen, werd minder. Dat kan weer omkeren maar er is een andere factor die meespeelt: de demografische ontwikkeling in Mexico zelf.

Volgens de socioloog Douglas Massey van Princeton, geciteerd in de NYT, is de push-factor, aanzienlijk teruggelopen. Het aantal Mexicanen die wil oversteken is teruggelopen. Het cohort tussen 15 en 24 jaar oud, waarin de meeste animo is om naar de VS te gaan, is gedaald van 22 procent naar 18 procent van de Mexicaanse bevolking. De grote migratiestroom was het gevolg van een samenloop van omstandigheden, een perfect storm noemt Gordon Hanson van UC San Diego het.

Volgens Massey was de grotere moeite die het Mexicanen kostte om de VS binnen te komen een buitengewoon voordeel voor de smokkelaars. Ook daar werkt de markt. Maak het moeilijker en je kunt een hogere prijs vragen. Het effect is ook dat mensen die eenmaal in de VS zijn, nooit meer weggaan. Het is te moeilijk om terug te gaan (dit effect is in Nederland ook beschreven door Leo Lucassen: op het moment dat we het moeilijk maakten om uit Marokko weer terug te komen, ging niemand meer weg maar liet zijn gezin overkomen). Seizoenswerkers, zegt Massey, die overal in de VS tijdelijk werk deden, blijven nu en zetten eigen gemeenschappen op. Wie wil zien hoe dat werkt moet zijn Spaans oppoetsen en in de Central Valley in Californië gaan kijken. Volgens de wetenschappers die de NYT raadpleegde zou de betere grenscontrole zo’n vier miljoen permanente illegale immigranten aan het aantal in de VS hebben toegevoegd.

Trump en degenen in de het Republikeinse roedel die met hem meepraten (onverstandig genoeg want het gaat hen kosten) zeuren over een probleem dat er niet is en stellen een oplossing voor die al werkt. Maar dat is wat populisten doen. Het zal ze een hoge prijs kosten – tenzij een van de andere kandidaten (Bush of Kasich – Rubio heeft na een goed voorstel in 2013 zijn geloofwaardigheid als verspeeld) het onderwerp gebruikt om zich te onderscheiden. Zou ik aanraden als ik hun media adviseur was.