Edward Banfield, Amoral familism

In The Moral Basis of a Backward Society exploreert Edward C. Banfield de manier van leven in Zuid-Italië. Hij noemt de levenswijze daar amoral familism en formuleert een groot aantal hypotheses die dat gedrag definiëren. Er zit een kritieke mate in van het idee dat ‘je welzijn cruciaal afhangt van omstandigheden buiten je controle’. Ook een formalistische houding tegenover bureaucratie, acceptatie van standen en klassen. Banfield, die later een held werd voor conservatieven in Amerika, stelde dat armoede niet gevolg was van structuren of opgelegd, maar een morele basis kende. De wortel van de armoede was de weigering van bewoners om te vertrouwen en dus samen te werken met wie geen deel was van zijn familie.

Dit amoral familism doemde mensen tot economische achterlijkheid en politieke irrelevantie. Tenzij de cultuur veranderd kon worden, en dat achtte Banfield een heel lange termijn proces, zou geen enkele vorm van economische planning, inkomensherverdeling of morele opjutting deze fatalistische dorpelingen omturnen in actieve burgers en entrepreneurs. Ze noemden dit de ‘primacy of culture’ cultuur van trust ook aan de orde bij schrijvers over ‘social capital’. Evenzo, vinden conservatieven, hebben moderne samenleving een ‘moral basis’ Later schreef hij The Unheavenly City, een controversiële bestseller. Voorloper van sociaal kapitaal van Robert Putnam.