Het echte schandaal van de regering Rutte/Wilders

Artikel uit 2010, toen VVD en CDA de macht hadden met steun van de PVV die in ruil daarvoor concessies afdwong.

In een minderheidskabinet heeft Geert Wilders wel de macht maar niet de verantwoordelijkheid, zo luidt een van de bezwaren tegen deze constructie. Het zou Wilders in staat stellen mee te regeren en tegelijkertijd zijn haatzaaiende praatjes te blijven houden, al of niet het imago van Nederland bezoedelend.

Maar Wilders regeert helemaal niet mee. Hij zet hoogstens zijn handtekening onder een akkoord dat straks vrij geïnterpreteerd kan worden door degenen die werkelijk de macht hebben.
Het echte schandaal is dat Wilders zijn kiezers bedondert. De man die fulmineert tegen de zittende macht, tegen Den Haag en de pluche plakkers staat nu de vleesgeworden belangenbehartigers van het CDA en de VVD toe om de uitvoerende macht te domineren. Met 21 parlementszetels krijgt het CDA van de genereuze leider van de PVV bijna de helft van de kabinetszetels. In het CDA, altijd meer kien op macht dan principes, zullen ze daar uiteindelijk niet tegen protesteren en de VVD zal onvervaard de macht gebruiken die ze krijgt toegeschoven.

Maar het blijft vreemd dat de kiezers van de PVV er geen bezwaar tegen hebben dat hun anti-Den Haag stemmen zo misbruikt worden. Nou ja, vreemd, er is geen partij, er zijn geen leden. De kamerleden zijn persoonlijk door de grote leider geselecteerd en vooralsnog aan hem gehoorzaamheid verschuldigd. Wie zou waar moeten protesteren?
De parlementaire pers heeft een nieuwe toon gevonden in de vaststelling dat Wilders geniaal is in het scheppen van de ruimte om mee te regeren en toch zijn boodschap te kunnen blijven verkondigen.

Ik begrijp niet hoe ze daar bij komen. Want nog afgezien van de niet geringe kans dat Maxime Verhagen een mes steekt in Wilders’ rug, is de echte vraag waar de macht ligt in Nederland. Het valt te betogen dat ministers de uitvoerende macht hebben op een zodanige manier dat het parlement op zijn best kan controleren, op zijn slechtst aan de zijkant staat toe te kijken. Ministers runnen de bureaucratie, maken de benoemingen, voeren het beleid uit in de details die er toe doen en in de ministerraad worden de relevante besluiten genomen. Door zich geheel buiten de uitvoerende macht te plaatsen neemt Wilders niet alleen een plaats in aan de zijlijn maar geeft hij ook zijn sterkste programmapunt weg, namelijk dat hij de zaken in de Den Haag wel eens even anders zal gaan regelen(wat heet programma, het is vooral een retorisch punt).

Het zou niet moeten verwonderen van iemand die al twintig jaar werkt in Den Haag en precies weet hoe de hazen lopen dat Wilders hiervoor kiest. De man heeft minder een masterplan zoals sommige late bewonderaars nu roepen (met de toevoeging dat ze zijn meningen niet delen) als wel een geweldige behoefte om belangrijk gevonden te worden. Die behoefte kan hij naar hartelust uitleven onder de constructie die nu wordt onderhandeld. De lusten voor het ego van Wilders moeten enorm zijn.
Wat zijn kiezers eraan hebben, is volstrekt onduidelijk. Je zou verwachten dat ze in opstand komen tegen deze uitverkoop aan de machtsdenkers van CDA en VVD maar nee, ze zijn niet te horen. Er wordt vaak gesteld dat we de achterban van Wilders serieus moeten nemen. Maar dat wordt wel erg moeilijk als ze hun leider toestaan om op deze manier de macht te verkwanselen aan de mensen die al decennia lang Nederland runnen. Dat is het echte schandaal van het aanstaande kabinet Rutte. En Wilders geniaal? Hij vecht met het CDA om de kiezers in Limburg. Kijk waar de werkelijke macht zit en u weet wie dit gevecht uiteindelijk gaat winnen.

Frans Verhagen