Goed beleid, slechte argumenten

Een klok die stilstaat geeft twee keer per dag de juiste tijd aan. Een regering die stilstaat doet vast wel twee goede dingen tijdens zijn termijn. De afschaffing van het integratiebeleid is zo'n juist besluit. Met multiculti onzin, de ANP kop die de kranten overnamen, heeft het niets te maken. Wel met de erkenning dat integratie vanzelf gaat.

Doen ze een keer wat juist is, geeft Rutte/Wilders er de foute redenen voor. Minister Donner hield een verwerpelijk, dom en onjuist verhaal over het vermeende mislukken van de multiculturele samenleving. Stemmingmakerij om de Stichting van het Verbieden te plezieren. Donner gaf geen illustratie van zijn stelling, geen bewijzen, hij riep maar wat.

Niettemin, het is volstrekt terecht dat integratie beleid wordt opgeheven. De integratie is een doorslaand succes en tweede en derde generatie immigranten hebben geen hulp nodig. De organisaties die steeds maar weer problemen zoeken om ze vervolgens duur niet op te lossen, de integratie industrie, zal ongetwijfeld te hoop lopen tegen dit besluit. Logisch, het is hun broodwinning om een probleem te behouden.

Het vreemde is dat Donner terecht vaststelt dat migranten zelf maar hun weg moeten vinden in Nederland. Bravo. Wat is daar nou revolutionair aan? Ze moeten zich aanpassen aan de Nederlandse norm, vindt hij. Wat is die norm? Daar waagt Donner zich niet aan. De Grote Leider zou er eens anders over kunnen denken dan de mannenbroeder op Sociale Zaken. Het had Donner gesierd als hij eens vastgesteld had dat Nederland geen integratiebeleid nodig heeft maar beleid op alle mogelijke terreinen, voor iedereen, voor elke burger.

Donner neemt afstand ‘van het relativisme dat besloten ligt in het multiculturele model’. Leest u het vooral nog een keer. Ik weet niet wat hij bedoelt. Wat is een multicultureel model? Een Nederland van KRO, NCRV, CDA, SGP, PVV en duizenden andere groepjes die allemaal samen Nederland maken? Neemt hij daar afstand van?

Het had Donner gesierd als hij eens, met het gezag van zijn ambt, vaststelde dat de tweede generatie allochtonen in alle opzichten meer en meer op het Nederlands gemiddelde gaat lijken. Als dat geen integratie is, dan weet ik niet wat wel als zodanig kwalificieert.

Het is tekenend voor de lafheid van Donner en Rutte, twee verstandige mannen in een onverstandige regering dat ze dit soort onzin uitkramen. Modieuze nonsens, ongemotiveerd, niet onderbouwd en tendentieus. Helaas is het ook tekenend voor PvdA'er Martijn van Dam dat hij spreekt van een historische fout en, u raadt het, de Marokkaanse rotjong weer van stal haalt. Krijgt hij de kans om via een gemeen prijzen van dit regeringsbeleid de Grote Leider de facto in de zeik te zetten, begint hij te zeuren over een onderwerp dat hij zelf al lang had moeten laten lopen.

Het is ergerlijk en enigszins beangstigend dat ook Rutte en Donner nu meehuilen in het ‘multiculti mislukt’ verhaal. Van een positivo als Rutte had je nou juist een mooi verhaal over het succes van Nederland mogen verwachten. Van een verzuilde broeder als Donner was een erkenning mooi geweest dat Nederland altijd multicultureel was en zal zijn. Met relativisme heeft dat niets te maken.

Enfin, beter goed beleid met slechte argumenten dan geen beleid of belangenbehartiging in de stijl van dit kabinet. Wilders zal victorie kraaien. Ik feliciteer hem van harte. Integratiebeleid, weg ermee. Helemaal niet nodig. Het gaat vanzelf als het niet al klaar is.