John Marshall

John Marshall 1755-1835

John Marshall werd in 1755 in een houten huis in de staat Virginia geboren. Hoewel zijn ouders veel invloedrijke familieleden en vrienden hadden, groeide de jonge Marshall eenvoudig op en kreeg nauwelijks onderwijs. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog streed hij aan de zijde van Washington tegen de Britten. Na deze oorlog ging hij rechten studeren en vestigde hij zich als advocaat in westelijk Virginia, maar hij verhuisde later naar Richmond waar hij de rest van zijn leven bleef wonen. Tijdens de conferentie waarin de te ontwerpen grondwet werd gekozen, sprak hij zich uit tegen een sterke centrale overheid.
In 1797 leidde hij op verzoek van John Adams een diplomatieke missie naar Frankrijk. Hierna werd hij eerst lid van het Congress, om vervolgens ministers van buitenlandse zaken te worden en uiteindelijk werd hij de hoogste rechter van de Supreme Court. Onder zijn leiding nam de Supreme Court een aantal belangrijke beslissingen,. Zo besliste de Supreme Court in de zaak Marbury vs. Madison dat federale rechters ook beslissingen en wetten, die door de rechters en wetgevers in de staten werden genomen getoetst mogen worden aan de grondwet. Dit was een belangrijk, omdat er op dat moment nog niet duidelijk was hoeveel macht de federale overheid had en met deze uitspraak gaf hij vorm aan de staatsinrichting van de jonge republiek.