Vision Thing

Visie was waar het George H.W. Bush aan ontbrak. De oude Bush onderkende altijd dat hij geen grote, weidse of zelfs maar kleine, benauwde visie had op de samenleving – hij had eenvoudigweg helemaal geen visie. De vison thing was niets voor hem, zei hij eens. Op buitenlands gebied deed Bush het behoorlijk goed. Maar buitenland wordt in de praktijk vooral door de ontwikkelingen gestuurd. Daarvoor hoef je geen visie te hebben. Toen Bush na de Golfoorlog van 1991 pleitte voor een ‘Nieuwe Wereldorde' en daarmee wel degelijk visie tentoonspreidde, bleef dat in de lucht hangen. Er kwam niets van terecht.

Op binnenlands terrein is het lastiger als iemand geen visie heeft. Dan wordt het moeilijk om beleid voor te stellen en al helemaal om het in een systematische context te plaatsen. Bush wist dat hij die grote ideeën niet had. Dat is niet noodzakelijk een probleem. Door niet al te veel te ondernemen, deed Bush ook geen kwaad.