Town hall meeting

Bijeenkomst van burgers. In New England traditioneel de manier om dorpszaken een of twee maal per jaar te regelen, maar de term wordt steeds meer gebruikt voor ietwat informele verkiezingsbijeenkomsten van politici. In dit soort bijeenkomsten zitten de vragenstellers, gewone kiezers, rondom de kandidaten die kunnen rondlopen en naar een vragensteller toe kunnen gaan. President Clinton mocht graag town hall meetings bezoeken, hij was goed in het betrekken van het publiek bij de discussie.

Voor ze zekerheid zorgen medewerkers er meestal wel voor dat de zaal vol zit met medestanders. George W. Bush gebruikte in 2004 dezelfde techniek, zij het dat hij heel wat minder gepolijst was dan Clinton. Soms nam dat lachwekkende vormen aan. Zo bevatte een van zijn ‘Ask president Bush’-sessies de memorabele vraag van een hulpvaardiger tiener: ‘Mr. President, hoe kan ik, als jongeman, zoveel mogelijk stemmen voor u winnen?’

In Iowa en New Hampshire, waar de kandidaten zich aan de gewone kiezers moeten presenteren, zijn town hall meetings minder gemoedelijk en krijgen kandidaten geen softballvragen voorgeschoteld.