Swiftboating

Aanvalscampagne gericht tegen de Vietnam-carrière van John Kerry, de Democratische kandidaat in 2004. Kerry had veel werk gemaakt van zijn militaire ervaring in Vietnam, waarmee hij hoopte de Republikeinen een mogelijk wapen tegen hem – gebrek aan ervaring en gevoel voor nationale veiligheid – uit handen te slaan. Op de Democratische conventie leunde Kerry zwaar op zijn veteranenstatus. Zo kwam hij op de avond van zijn nominatie saluerend op met de woorden: ‘I am John Kerry and I am reporting for duty’.

Begin augustus 2004 lanceerde een semi-onafhankelijke groep, de Swift Boat Veterans for Truth, een commercial die Kerry aanviel. De Veterans was een organisatie van mensen die in Vietnam in de omgeving van Kerry hadden gediend – een swift boat is zo’n snelle patrouilleboot op de Vietnamese rivieren. De groep stelde vragen bij Kerry’s heldenstatus in Vietnam en de medailles die hij daar had gekregen. Daarmee ondermijnden ze het zorgvuldig opgebouwde beeld van de toekomstige commander in chief van Amerika.

De commercials werden zeer beperkt uitgezonden maar opgepikt door de bloggers op het internet. Dit leidde tot een stroom aan giften voor de groep waarmee ze een tweede commercial maakte die veel verder ging. Dit filmpje bevatte ook opnames van de getuigenis die Kerry in 1971 als veteraan had afgelegd voor het Congres, waarbij hij de beroemde woorden sprak: ‘Wie wil de laatste zijn om voor een fout te sterven?’ Kerry stelde indertijd dat Amerikaanse soldaten zich hadden misdragen. In de film werd dit gecombineerd met getuigenissen van soldaten die zeiden dat Kerry’s woorden hen als krijgsgevangenen schade hadden toegebracht.

Omdat Kerry zijn leiderschapskwaliteiten zo aan Vietnam had gekoppeld kwamen deze commercials hard aan. Door de berichtgeving erover hadden bijna alle kiezers ervan gehoord. Hoewel de Kerry-campagne er aanvankelijk het zwijgen toe deed, moest ze later veel geld besteden aan de weerlegging van de beschuldigingen. Zonder succes, want het proces van ondermijning van Kerry’s geloofwaardigheid was toen al ver gevorderd. De meeste Amerikanen wisten toch betrekkelijk weinig van Kerry, als ze dit als eerste informatie kregen, was hij al meteen gebrandmerkt.

Swiftboating is synoniem geworden met het op de persoon aanvallen van politieke tegenstanders door een niet-officiële groep. De aanval kenmerkt zich door moeilijk te bewijzen maar ook moeilijk te weerleggen aantijgingen: ‘hij was helemaal geen held’. Het is bovendien een voorbeeld van een smeurcampagne via een niet officieel aan de tegenstander gerelateerde groep. De financiers van de veteranen waren vrienden van Bush uit Texas maar de campagne zei er niets mee te maken te hebben. (Zie ook: definiëren, Willie Horton.)