Social issues

Dit zijn de onderwerpen waarop conservatieven geen compromissen kunnen sluiten. Liever nog dan regeren en water bij de wijn doen, trekken ze zich terug in hun wijk en kerk. We hebben het dan over abortus, het schoolgebed, de pledge of allegiance (het gesproken saluut aan de vlag inclusief ‘One Nation, Under God’), euthanasie, stamcelonderzoek, de onaantastbaarheid van het huwelijk tussen man en vrouw en het ongebreideld bezit van wapens.

Niet alle conservatieven maken van deze onderwerpen een halszaak. Libertarians bijvoorbeeld zijn alleen geïnteresseerd in individuele keuzes. Zolang de conservatieven zich concentreren op zaken waar ze het wél over eens zijn, zoals economische onderwerpen, kunnen ze wel met elkaar leven. Maar de verdeeldheid in het conservatieve kamp is groter dan soms wel lijkt.

Natuurlijk zijn er ook sociale onderwerpen die voor de linkerzijde een rol spelen. Voor progressieven hebben social issues te maken met armoede, ongewenste zwangerschap, onderwijs, gezondheidszorg, minimumloon en dergelijke. In het huidige politieke taalgebruik gaat het bij social issues echter steevast over de christelijk-rechtse onderwerpen . (Zie ook: family values, social conservatives, libertarians.)