Soccer Mom

Politieke adviseurs met een marketingachtergrond zien de wereld graag in doelgroepen. Elke verkiezingscyclus heeft zo zijn eigen favorieten. In 2004 ging het allemaal over NASCAR-dads (conservatieve mannen uit zuidelijke staten, met spierballen, tatoos en een drankprobleem), maar in 1996 waren het nog de soccer moms die de fantasie op hol joegen.

Deze groep kwam uit de koker van de Republikeinse adviseurs van de hopeloos achter liggende Robert Dole. Dit was zijn doelgroep, hadden ze bedacht. Wie waren dat dan wel? Hard werkende, upper middle class-vrouwen van de jaren tachtig die inmiddels getrouwd waren en een gezin hadden. Ze mochten dan misschien niet meer werken maar ze sloofden zich nog steeds uit, nu als moeders die hun kinderen van hot naar her sleepten. Wel waren ze waren onafhankelijk genoeg gebleven om een eigen agenda te hebben, meenden de deskundigen.

Soccer moms golden als de managers van het gezin, onafhankelijke, vrijdenkende en verstandige vrouwen. Voetbal (soccer) was dé sport, althans voor hun kinderen. In tegenstelling tot het gevaarlijke American Football waar gehelmde en gepantserde mannen op elkaar inbeuken, was voetbal een veilige sport, voor jongens én voor meisjes. Dus draafde mom van voetbalveld naar voetbalveld, met de keuters in minivan. De soccer mom was over het algemeen tamelijk welvarend, met een positieve houding tegenover de overheid en overheidsprogramma’s en liberaal in sociale opinies.

Zoals dat gaat, een paar weken lang hobbelden alle journalisten achter de soccer moms aan. Maar de hier geschetste politieke stellingname geeft al aan dat Robert Dole weinig van hen kon verwachten. Dole was een oude man zonder kinderen, niet direct een model voor onafhankelijke vrouwen. Soccer moms stemden massaal op Clinton. Niettemin toonde Robert Dole in een van de debatten de meest vooruitziende blik van de hele campagne. ‘Wie zou u het liefst op uw kinderen laten passen?’ vroeg Dole wanhopig, ‘Bill Clinton of Bob Dole?’ Misschien had hij moeten vragen: ‘Wie zou u vertrouwen met de oppas van de kinderen?’ Alsof hij al iets wist van Monica Lewinsky.