Ratings

Veel actiegroepen en belangenbehartigers stellen een rating op, een scorekaart voor de mate waarin een politicus hun actiepunten steunt. Meestal gaat het om een cluster van wetsvoorstellen of standpunten op hun terrein, waarop de politicus wordt gemeten. Het totaal van het te behalen punten ligt ergens tussen de nul en de honderd procent. De groepen die zich hiermee bezighouden variëren van de Kamers van Koophandel van de Verenigde Staten tot de National Rifle Association, van de progressieve ACLU tot de conservatieve American Conservative Union. Deze laatste groep geeft bijvoorbeeld het percentage ‘voor het beschermen van de Godgegeven rechten van het individu’.

Sinds de jaren tachtig, toen de conservatieven dit soort middelen begonnen over te nemen van de activisten uit de jaren zestig, is het aantal ratings explosief toegenomen. Daarmee is hun waarde gedaald. (Zie ook: lobby.)