Off message

Een goede campagne zorgt ervoor dat er iedere dag een boodschap is. Iedereen in de campagne wordt geacht die boodschap uit te dragen. Als bijvoorbeeld de kandidaat van de Republikeinse Partij de oorlog in Irak verdedigt als verstandig en verziend beleid dan helpt het niet als invloedrijke Republikeinse senatoren roepen dat de oorlog een fout was en bovendien uiterst slecht is uitgevoerd. Die senatoren zijn dan off message.

In bredere zin kan een kandidaat fataal weggezogen worden van zijn boodschap, er niet eens meer aan toekomen. John Kerry wilde in 2004 wanhopig praten over Irak, over de economie en over de zwakte van president Bush. Na de aanval op zijn diensttijd in Vietnam was hij echter gedwongen om steeds maar weer vragen daarover te beantwoorden. Hij was zowat permanent off message. (Zie ook: message, stay on message.)