NRA

Afkorting van de National Rifle Association, de wapen en moord lobby. De NRA is de club van wapenbezitters en -promotors, een van de machtigste lobbyorganisaties. De NRA probeert alles te voorkomen dat het bezit van wapens ook maar enigszins aan banden legt. Sterker nog, de boodschap van de club is eigenlijk dat iedereen zich zou moeten bewapenen, dan zou het land een stuk veiliger zijn. Hun onaangenaam juiste en toch moreel foute slogan: ‘Guns don’t kill people. People kill people.’

De NRA heeft enorme macht over campagnes. Een negatief advies van de NRA kan een kandidaat veel schade toebrengen, terwijl de club soms ook kandidaten ‘target’ om ze met een goed gefinancierde campagne ten val te brengen.

De NRA-boodschap valt in vruchtbare aarde. Veel Amerikanen achten het hun godgegeven, of in elk geval in de Grondwet vastgelegde, recht om met een paar geweren achterin de auto rond te rijden. Het Tweede Amendement op de Grondwet geeft militia’s het recht zich te bewapenen, een regeling die dateert uit de late achttiende eeuw, toen Amerika geen staand leger had. De wapenliefhebbers hebben zich steeds op dit amendement beroepen om er een individueel recht op wapenbezit uit af te leiden. De NRA is er altijd in geslaagd om elke vorm van regulering (eenvoudige dingen zoals het niet verkopen aan criminelen, checken van nationaal archief, kinderslotjes) af te schilderen als een eerste stap op weg naar een wapenverbod.

Organisaties als de NRA zijn vaak meer gebaat bij een vijandige omgeving dan bij een hen vriendelijk gezinde regering. Want dreiging is goed voor de actiebereidheid. Zo blijken milieuorganisaties altijd meer aanhang te krijgen tijdens een milieuonvriendelijke regeringsperiode. In de campagne van 2000 had de NRA een aantrekkelijk doelwit in Al Gore, die de ‘fout’ had gemaakt te pleiten voor zoiets onschuldigs als verplichte kinderslotjes en meer controle van aankopen op gun shows. Een paar dagen voor de verkiezingen van 2000 beschreef Charles Heston, de bejaarde acteur die als uithangbord fungeert voor de NRA, met kenmerkend understatement dat dit ‘de belangrijkste verkiezingen’ waren sinds de Burgeroorlog. De NRA gaf 20 miljoen dollar uit om Bush te helpen.

Democraten proberen altijd te laten zien dat ze eigenlijk helemaal niet tegen geweren zijn. Soms op het belachelijke af. Zo ging John Kerry in 2004 op eendenjacht, zodat hij gefotografeerd kon worden in een martiale pose gehuld in een camouflagepak. Zonder omhaal kan gesteld worden dat hij daarmee geen enkele kiezer over de streep haalde en een flink aantal afstootte. Nog afgezien van het feit dat Kerry er belachelijk uitzag.