Motor Voter Act

Wet die het mogelijk maakt om bij het vernieuwen van een rijbewijs je ook als kiezer in te schrijven. In Amerika moeten burgers zich registreren om te kunnen stemmen. Dat schiet er in een mobiele samenleving als de Amerikaanse nogal eens bij in, waardoor een flink percentage op de verkiezingsdag niet kán stemmen. Sinds de burgerrechtenwetgeving van de jaren zestig worden pogingen ondernomen om meer mensen geregistreerd te krijgen, of het in elk geval gemakkelijker te maken zich ter plekke te laten registreren.

Een van de meest succesvolle pogingen is de National Voter Registration Act (NVRA), beter bekend als Motor Voter Act. De wet werd in 1992 door het Congres aangenomen maar door president George H.W. Bush van een veto voorzien. In 1993 werd de wet opnieuw aangenomen en door de nieuwe president Bill Clinton werd hij wel getekend. Zoals veel Amerikaanse wetgeving kwam deze federale wet voort uit programma’s die op staatsniveau succesvol waren gebleken: al 29 staten hadden deze regels.

De bijnaam van de wet vertelt maar het halve verhaal. Niet alleen bij het aanvragen van een rijbewijs maar ook bij het aanvragen van uitkeringen kon je je inschrijven om te kiezen. Zo werd een groep Amerikanen bereikt die meestal niet hoog op de prioriteitenlijstjes staat van politici. Ook kon je je nu met een standaardformulier per post inschrijven. Het aantal geregistreerde kiezers is toegenomen en in dat opzicht is de wet een succes.

In eerste instantie had dit echter geen invloed op de opkomst: die bleef dalen tot rond de vijftig procent in 2000. In 2004 steeg de opkomst nogal, maar het hele proces blijft problematisch omdat er ook een record aantal kiezers werd geweigerd. In Florida was in 2000 al gebleken dat de opschoning van kieslijsten, bijvoorbeeld voor veroordeelde misdadigers (die niet mogen stemmen) al te enthousiast ter hand was genomen en dat ook onschuldige burgers hun kiesrecht kwijt raakten.

De problemen in Florida leidden tot een commissie, geleid door Gerald Ford en Jimmy Carter, die in juli 2001 aanbevelingen deed. Het Congres kwam in 2002 met de Help America Vote Act waarin een aantal adviezen waren overgenomen. De uitvoering laat te wensen over, zoals bleek in Ohio in 2004 toen opnieuw talloze onvolkomenheden opdoken. Het lijkt onvermijdelijk dat er in 2008 opnieuw problemen ontstaan. (Zie ook: get out the vote, opkomst.)