Moralisten

Ja, vooral sociaal conservatieve Amerikanen zijn nogal agressief in het opleggen van hun moraliteit op de samenleving dan conservatieven elders. En ook linkse moralisten zijn nogal opdringerig. Hoe komt dat? Twee Amerikaanse karakteristieken: de utopische ideologische contekst van de American Creed, die het land definieert op een manier die anders is dan in landen een geschiedenis delen en niet een ideologie; de nadrukkelijke aanwezigheid van protestants sectarisme, dat elders in het christendom een minderheid uitmaakt. Vreselijke loyaliteit aan Amerikanisme definieert vanzelf afwijkende lieden als on-Amerikaans, terwijl de sectarische nadruk op persoonlijke moraliteit uniek is, zeker vergeleken met landen waar de dominante kerk of de samenleving de mens als minder dan perfect beschouwt.

Komt het van de Puriteinen? Nee, eerder van de Victorianen, denk ik. Zelfs de Puriteinse new England was nooit zo vreselijk puriteins. Zo werden tussen 1761 en 1800 meer dan een derde van de kinderen geboren minder dan negen maanden na het huwelijk.