Lobbying

Het beroepsmatig pogen om politici over te halen om zich in te zetten voor een bepaald onderwerp of om de wet op een bepaalde manier te veranderen. Bekend is de suikerlobby die de prijzen voor importsuiker uit arme Caribische landen hoog houdt zodat dure in de VS geproduceerde suiker daarmee kan concurreren. Net als in Europa is ook de boerenlobby erg sterk. Maar het zijn niet alleen boeren; vrijwel elke maatschappelijk actieve groep houdt er in Washington een lobbyist op na.

De naam ‘lobbyist’ zou zijn ontstaan in het Willard Hotel in Washington, D.C. President Ulysses Grant (1869-1877) zou hem hebben gebruikt om de wheelers and dealers te beschrijven die in de lobby rondhingen om bij de president hun zaak te bepleiten als hij daar zijn brandy genoot.

Lobbyen is nu een generieke term geworden voor het bepleiten van een bepaald beleid – of het afschaffen ervan. Naarmate de rol van de overheid is gegroeid in de twintigste eeuw, is ook het aantal lobbyisten toegenomen. Dat kan variëren van organisaties als de Sierra Club voor milieu of professionele public-relationfirma’s die tegen betaling hun contacten uitmelken.

Tijdens de Republikeinse dominantie van het Congres, van 1995 tot 2006, is de macht van K-Street (de straat in Washington waar veel lobbybedrijven kantoor houden) enorm toegenomen. De Republikeinen zorgden ervoor dat de band met de belangenorganisaties of bedrijven die hen van campagnefondsen voorzagen, hecht was en bleef. Er was een levendig verkeer tussen de staf van politici op Capitol Hill en de kantoren aan K-Street. Menig politicus vindt na zijn laatste nederlaag een nieuwe levensvulling en een dik belegde boterham als lobbyist.

In 2012 besteedden ondernemers in Amerika 2,6 miljard dollar aan lobby activiteiten in Washington. GE was de grootste investeerder met 21,4 miljoen, Google volgde met 18,2 miljoen. Dit soort bedragen geven al aan dat het gaat om peanuts: de bestuurders van deze bedrijven verdienen per jaar meer dan ze aan lobby's uitgeven. Maar het is een slimme investering want hij levert geweldig op. 

Klik hier voor een artikel in The Economist over lobby activiteiten.