Inauguratie

De officiële installatie van een nieuw gekozen president. In 1789 werd George Washington, die op 4 april tot eerste president was gekozen, op 30 april in New York geïnaugureerd. In 1792 bepaalde het Congres dat de inauguratie van de nieuwe president voortaan moest plaatsvinden op 4 maart in het jaar volgende op de verkiezingen. De Founding Fathers vonden het erg belangrijk dat termijnen en inauguratiedata heel precies werden vastgelegd en gehandhaafd.

De eedaflegging en de officiële machtsoverdracht vindt tegenwoordig plaats om twaalf uur ’s middags, op 20 januari van het jaar na de verkiezingen. De datum is veranderd na de ervaring van 1933 toen Franklin Roosevelt na de overwinning in november maar moest wachten en wachten tot hij kon regeren. De inauguratie vindt in principe plaats op de bordessen van Capitol Hill, maar in 1984 was het bijvoorbeeld zo koud, dat Ronald Reagan de eed binnen in het gebouw aflegde. Ongetwijfeld herinnerden de medewerkers zich het historische precedent van president William Harrison die in 1841 twee uur lang oreerde, een kou vatte en een maand later stierf.

Een mooie speech helpt om je geloofwaardigheid als president te vestigen. Maar het is maar weinigen gegeven om werkelijk historische toepspraken te houden. Lincoln deed het twee keer, in 1861 en 1865, maar hij is dan ook buiten categorie. FDR deed het in 1933, 'the only thing to fear is fear itself', en de laatste die er wat van maakte was John F. Kennedy. Sindsdien is het vaak een saaie bedoening.