Heartland

Term voor het midden van de Verenigde Staten, om precies te zijn het gebied ten westen van de Ohio River en de Mississippi en ten oosten van de Rocky Mountains. De zuidelijke staten vallen daar wat buiten, maar als het gaat over het midden-westen dan wordt heartland vaak gebruikt als aanduiding voor die kiezers die het hart van Amerika vormen. Sinds het zwaartepunt van de Verenigde Staten naar de kusten en naar het zuiden is verschoven, heeft de term vooral symbolische waarde, een soort mythisch idee van het gewone Amerika, vooral in cultureel opzicht. (Zie ook: How does it play in Peoria?)