Grass roots-politics

Enthousiasme leidt tot enthousiasme en zo komen campagnes van onderop tot stand, vanuit de grass roots. Als een dergelijke campagne vlam vat, juist ja, als een prairie fire, dan komen ineens allerlei kiezers te voorschijn die eerder niet actief waren. De term komt natuurlijk van het Amerikaanse platteland. In 1912 gebruikte een senator hem om de aanhang van Theodore Roosevelts Bull Moose-partij te beschrijven. De Farmer-Labor-partij, een linkse partij in het midden-westen, gebruikte het in 1920 als haar slogan. Tegenwoordig zeggen bijna alle kandidaten een grass roots-campagne te voeren, ook als dat gaat via de televisie of via het internet. Grass roots betekent ‘contact hebben met de gewone mensen’ en dat claimen ze allemaal.