Frontloading

De tendens van staten om hun caucuses of primaries zo vroeg mogelijk in het campagneseizoen te houden waardoor een hele kluit aan het begin zit. Bij elke verkiezing sinds 1968 zijn de regels gewijzigd en het lijkt erop dat het in 2008 weer allemaal op zijn kop gaat. Nu Californië heeft beslist om al op 5 februari zijn voorverkiezing te houden vindt de ultieme frontloading plaats. Een aantal andere staten heeft nu ook voor 5 februari gekozen. Het bizarre effect daarvan is dat ze juist minder invloed op het proces hebben omdat er nu wel erg veel op die ene dag beslist wordt. Misschien is het handig om een maand later je voorverkiezing te hebben, dan kun je nog verschil maken.

De grootste verandering vond plaats in 1972 toen het hele proces werd opengegooid om de grass roots en partijactivisten meer ruimte te geven, ten koste van de partijbazen. Sindsdien veranderden vooral het tempo en de aard van de voorverkiezingen. Staten die willen meetellen, hebben geprobeerd om hun caucuses of voorverkiezingen zo vroeg mogelijk te houden.

Het schuift snel op: in 1972 vond de eerste voorverkiezing, die in New Hampshire, nog plaats op de eerste dinsdag in maart. In 2004 was het januari. Sinds de invoering van Super Tuesday, de eerste dinsdag van maart waarop een groep staten zijn voorverkiezingen houdt om het proces te beïnvloeden, is het proces van kiezen steeds verder ingedikt. Dat irriteerde al heel lang grote staten als Californië en New Jersey, die traditioneel pas zo laat aan bod kwamen dat ze geen invloed meer konden uitoefenen. Vandaar hun poging om over Super Tuesday heen te springen naar 5 februari.

De grote partijen hebben gemengde gevoelens over lang uitgesmeerde voorverkiezingen: ze zijn bang dat kandidaten elkaar ondermijnen als het allemaal te lang duurt. Algemeen wordt gedacht dat frontloading in het voordeel werkt van bekende, goed gefinancierde kandidaten die op veel plaatsen tegelijk campagne kunnen voeren. Zo gezien frustreert het systeem eigenlijk de hervormingen van de jaren zestig en zeventig. Aan de andere kant betekent een upset van een front runner in januari dat die weinig kans heeft om zich te herstellen en dat zou dan weer in het voordeel zijn van de uitdagers. (Zie ook: primary, caucus, Super Tuesday.)