Fire in the belly

Als je dit niet hebt kun je niet winnen. Het heilige vuur moet branden. Zoals een keurig woordenboek het zegt, je hebt ‘de energie en de vastbeslotenheid om je doel te bereiken’. Voor het eerst in de politieke context gebruikt door Hubert Humphrey, vicepresident onder Lyndon Johnson, over senator Walter Mondale. Humphrey vond dat zijn collega uit Minnesota ‘het’ niet had, hij vond hem niet fanatiek genoeg. En inderdaad, bij de campagne van 1976 haakte Mondale als presidentskandidaat al snel af, naar eigen zeggen ‘omdat hij geen overweldigend verlangen had om president te worden’.

Veel gemakkelijker viel het Mondale om als running mate te fungeren voor Jimmy Carter. Toen Mondale als vicepresident onder Carter de bedwelmende geuren van het Witte Huis had opgesnoven, was er echter geen houden meer aan. In 1984 brandde het vuur wel degelijk. Veel barbecues, rubberen kippen en babykussen later, kwam Mondale op precies dezelfde posten uit als collega Humphrey: senator, vicepresident en verliezend presidentskandidaat. Hij had beter naar zijn onderbuik kunnen luisteren.