Concessie/concession speech

Het toegeven van een nederlaag. Na de verkiezingen belt de verliezer de winnaar om hem te feliciteren en succes te wensen. Daarna houdt de verliezer een concession speech, een toespraak ter afsluiting van een vergeefse campagne. Meestal wacht de winnaar met verschijnen tot de verliezer zijn praatje heeft gehouden. In 2000 had Al Gore zijn concession speech al klaar en stonden de mensen al op hem te wachten toen hij doorkreeg dat het in Florida nog lang niet beslist was. Hij belde Bush nog een keer, om zijn concession in te trekken. Daarop reageerde Bush nogal pissig, al was er gezien de ontwikkeling geen enkele reden om Gore ongelijk te geven. Hij was wel wat erg snel met het in eerste instantie toegeven.

In 2004 wachtte John Kerry tot het midden van de volgende dag, toen de uitslag in Ohio onherroepelijk was geworden. Kerry hield vervolgens de beste speech uit zijn campagne.