Common core

U heeft er misschien nooit van gehoord, maar bereid u voor om tijdens de verkiezingen te worden doodgegooid met common core. Het gaat hier om een standaard voor onderwijs die de regering Obama heeft opgesteld voor onderwijs in Engels en rekenen, waaraan Amerikaanse lagere schoolkinderen moeten voelen. De standaard is deels geïnspireerd door de abominabele prestaties van Amerika in vergelijking met andere westerse landen (dat heet PISA standaarden). Kijk op wikipedia voor een veel uitgebreider verhaal.

Voor de Republikeinse ideologen is common core een favoriete kop van jut geworden. Het is door Obama voorgesteld (hoewel kleine Bush er ook oor naar had) en alleen al daarom een doelwit. Het past ook in het Republikeinse verhaal dat de vreselijke overheid in Washington van alles oplegt. 

Grotendeels flauwekul maar een verhaal dat de conservatieve achterban opvreet. Gelukkig zijn minstens twee van de kandidaten, Jeb Bush en Chris Christie, geen ideologen op dit terrein. Ze weten als gouverneurs (en ex-) hoe nodig dit soort inititatieven zijn. De rest van de zeloten, vooral Ted Cruz en sociaal conservatieve lui als Huckabee, zullen er voortdurend tegen te hoop lopen. Wordt nog een interessant intern Republikeins gevecht. Het is niet duidelijk of de gemiddelde Amerikaan in dat gevecht meegaat. Het is voorlopig nog geen wedge issue.